Žijeme ve složité době, která se dotýká každého z nás

Vážení přátelé, návštěvníci Vertikonu,


snažili jsme se jako sportoviště vystupovat vždy apoliticky a být během „covidové“ krize, která propukla na jaře, trpěliví. Po devíti měsících provozu/neprovozu, už ale cítíme potřebu svůj názor veřejně vyjádřit, protože je to prozatím to jediné, co můžeme udělat. Ne proto, abychom situaci zlehčovali nebo vyvolávali vlnu soucitu a pochopení, ale jako prostor pro zamyšlení, směrem k politickým představitelům naší vlády.

Žijeme ve složité době, která se nějakým způsobem dotýká každého z nás, v době, kdy se slova jako reprodukční číslo, karanténa, lockdown, nouzový stav, PCR, antigenní testy, nebo „covidiáni“, staly součástí našeho běžného slovníku. Krize tu vždy byly a přijdou bezpochyby další, s tím bohužel nic nenaděláme. Důležité ovšem je, jakým způsobem jsme schopni se s nimi vypořádávat.
 
Přístup naší vlády – ne/transparentnost, ne/koncepčnost, ne/systémovost, ne/připravenost, kritizovat nebudeme. Od toho tu máme spoustu povolanějších. To k čemu se ale chceme vyjádřit a co považujeme v současné době za nepřijatelné, je bezostyšné ruinování soukromého vlastnictví a ničení dlouhodobé práce lidí v oborech zásadně dotčených vládními opatřeními. Bez jakéhokoliv respektu, jako by právě ony byly příčinou vzniku této krize. Stačí ukázat prstem a náš soukromý majetek je znehybněn, „zaplombován“ s výhružkou pokuty, bez možnosti využít ho k tomu, aby bylo možné alespoň pokrýt náklady na údržbu a plnění závazků. To vše bez jakékoliv náhrady. Když nepočítáme kompenzaci mezd zaměstnanců, kteří by bez podpory státu skončili nakonec na pracovním úřadě a stát by za ně tuto podporu musel zaplatit stejně (v případě, že by se nechtěli přeškolit na svářeče), je v našem případě náhrada od státu, za uzavření provozu bezmála na půl roku podtrženo sečteno - NULA. Fixní náklady na udržení provozuschopnosti stěny přitom běží dál a za toto období se pohybují v řádech statisíců.
 
Taky jsme jen lidé se svými rodinami a závazky. To, že jsme se rozhodli jít při provozování stěny vlastní cestou a podstoupit s tím spojená rizika neznamená, že si poradíme sami po neomezeně dlouhou dobu, když je naše sportoviště „znárodňováno“ bez náhrad, ve prospěch vyšších cílů, které mají sloužit všem (a které tímto nechceme zpochybňovat).
 
Děkujeme za vyslechnutí našeho názoru a Vaši podporu, kterou můžete vyjádřit např. nákupem v naší prodejně, dobitím karty, zakoupením dárkového poukazu, přidáním lajku, sdílením příspěvku, nebo Vaší návštěvou stěny ve chvíli, kdy to bude možné.

Projekt podporuje