Dodatek k provoznímu řádu

Milí lezci,
v souvislosti se  znovuotevřením lezeckého centra Vertikon Vás prosíme o dodržování hygienických pravidel, která jsou shrnuta v dodatku provozního řádu (níže v článku). Věříme, že si i v těchto ztížených podmínkách lezení užijete.
Těšíme se na Vás
 
 Váš Vertikon 
 
 
 

Dodatek k provoznímu řádu lezeckého centra Vertikon:

opatření proti šíření onemocnění Covid-19. Na stěně stále platí provozní řád lezeckého centra Vertikon. Vstupem na stěnu lezec potvrzuje souhlas s tímto dodatečným provozním řádem v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19. V případě konfliktu provozního řádu a dodatku platí pravidla, uvedená v tomto dodatku.

I. Na základě 195. usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření jsou návštěvníci lezeckého centra povinni dodržovat následující omezení.

1. Vstup je umožněn pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest a klient je povinen jej používat po celou dobu pobytu na stěně.

2. Klienti nesmějí používat šatny a sprchy. Vstup na WC je zajištěn v prostoru zázemí lezeckého centra.

3. Klienti musejí mezi sebou dodržovat bezpečný odstup minimálně 2 m.

4. Při vstupu do lezecké haly provede klient povinnou dezinfekci rukou připraveným dezinfekčním prostředkem. Dezinfekci je nutné provést také při odchodu z haly.

5. Prostor recepce je určen výhradně pro úhradu služeb (preferujeme využití platební, popř. depozitní karty Vertikon). Nápoje a občerstvení je možné si zakoupit až do odvolání jen v balené formě. Pivo, kávu a další občerstvení Vám připravíme, ale konzumace je možná pouze mimo prostor lezeckého centra Vertikon.

II. Opatření provozovatele lezeckého centra Vertikon Zlín nad rámec výše uvedeného usnesení usnesení vlády ČR.

1. Po celou dobu otevření vnitřní lezecké stěny bude zajištěno maximální větrání vnitřních prostor. Budou otevřena všechna střešní okna, dveře a vrata do haly.

2. Půjčovna lezeckého vybavení bude omezena. Lezečky a sedáky budou vždy po vrácení dezinfikovány a použity až následující den. Lana si nebude možné zapůjčit.

3. Na několika místech v prostoru lezecké haly budou umístěny nádoby s dezinfekcí pro průběžné použití.

III. Doporučení provozovatele lezeckého centra Vertikon Zlín.

1. Žádáme naše klienty, aby šli na stěnu pouze v případě, že se cítí zcela zdrávi, nemají zvýšenou tělesnou teplotu a nejsou si vědomi, že by byli v uplynulých 14ti dnech v kontaktu s osobou s onemocněním Covid-19. 2. Pokud je to možné využijte k návštěvě lezecké stěny dopolední hodiny, kdy lze předpokládat nižší návštěvnost.

3. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.

4. Před každým nástupem do cesty, nebo boulderu doporučujeme všem klientům provést dodatečnou dezinfekci rukou. Dezinfekci lze provést prostředky, které zajišťuje provozovatel stěny, nebo lze použít tekuté magnesium, ve kterém je vysoká koncentrace alkoholu a slouží tak, jako účinná desinfekce rukou i chytů.

5. Při cvakání expresek si nepomáhejte přidržováním lana v zubech.

6. Doporučujeme, aby každý používal své osobní lano, jistící pomůcky a lezečky.

Projekt podporuje