Věkové skupiny

Věk

< 15

Pokud je ti méně než patnáct let můžeš na naší stěně lézt pouze v doprovodu rodičů nebo se přihlásit do jednoho ze zájmových kroužků, které nabízíme > KURZY.

15 – 18

Pokud jsi překročil hranici patnácti let, ale nebylo ti ještě osmnáct, můžeš na naší stěně lézt, ale zákonný zástupce za tebe musí vyplnit a podepsat “Souhlas zákonného zástupce“ přímo u nás na stěně. Pokud nemáš žádné zkušenosti s lezením, nebo pokud potřebuješ vylepšit svou techniku, můžeš se přihlásit do jednoho z kurzů, které nabízíme > KURZY.

> 18

Pokud jsi překročil hranici osmnácti let, můžeš na stěně lézt bez omezení potom, co se podrobně seznámíš s provozním řádem naší stěny a toto seznámení potvrdíš podpisem do knihy návštěv. Pokud nemáš žádné zkušenosti s lezením, nebo pokud potřebuješ vylepšit svou techniku, můžeš se přihlásit do jednoho z kurzů, které nabízíme > KURZY

Projekt podporuje